×

Casa de cultură

Casa de cultură a fost dată în exploatare în anul 1974. Aceasta dispune de o suprafață totală de 396 m2 și o sală pentru spectatori de 150 locuri. Casa de Cultură  din s.Bălăneşti funcționează ca instituție de cultură finanțată de la bugetul local, metodologic subordonată direcției Cultură Tineret Sport și Turism Nisporeni. Casa de Cultură necesită reparaţie capitală.

Foto : Casa de cultură Bălănești