×

Gimnaziul Bălănești

Școala în localitatea Bălănești a fost deschisă la începutul sec.XX, lângă biserica satului și care a activat până în anul 1954 ca Școală primară. Din anul 1954 devine Școală de opt ani. În anul 1988 a fost dată în exploatare noua clădire-tip, care din 1989 devine Școală medie incompletă, păstrând acest statut până în anul 1995. Conform Legii învățământului din anul 1995 instituția devine gimnaziu.

Clădirea instituției dată în exploatare din anul 1988, are 3 etaje și două blocuri. Dispune de sală de sport, sală de festivități, cantină și grup sanitar (interior), renovate în ultimii 5 ani. În sistemul  educaţional din instituţie sunt 26 de angajaţi.  Analiza la nivelul fiecărei categorii de personal: 1-director, 1- director adjunct (0,5 unitate), 13- cadre didactice, 1 –cadru didactic de sprijin, 1-contabil,  9-personal auxiliar.

I.P.Gimnaziul Bălăneşti a devenit Şcoală de circumscripţie pentru localitatea arondată Găureni de la 01-09-2016, instituţie ordonatoare secundară de buget. Şcoală de circumscripţie ce prestează servicii de educaţie pentru 27 de elevi din localitatea Găureni.

În cadrul instituției activează 16  copii la secția ,,Lupte libere,, înscriși la Școala de sport din Nisporeni și un grup de 10 elevi ce studiază acordeonul , fiind înscriși la Școala de muzică  din Nisporeni. Din localitatea arodantă Găureni sunt transportați zilnic cu autobuzul școlar 27 de elevi. Din anul 2015 mai  în instituție Centru de resurse pentru elevii cu cerințe educaționale speciale , la moment fiind 10 copii.

Foto: IP Gimnaziul Bălănești