×

Grădinița Bălănești

Grădinița de copiii Bălănești activează din anul 1969, într-o clădire – tip pentru două grupe. Instituția este amplasată aproape de centrul satului. Spre instituție duce un drum asfaltat. Este o clădire cu un singur nivel, conectat la sistemul de aprovizionare cu apă centralizat. Sistemul de încălzire –la sobe. Grupul sanitar este în interiorul clădirii asigurat cu apă rece si apă caldă. Rețeaua de canalizare-autonomă. În timpul de față grădinița este acomodată la 3 grupe pentru 60 locuri. Această instituție funcționează în regim de 9 ore cu frecvența de 5 zile pe săptămână. Conform instrucțiunii de redeschidere a grădiniței  pe perioada pandemică Covid-19 contingentul  s-a redus la 43 de copii cu vârsta de 4-7 ani (grupa medie-13 copii,grupa mare-17 copii,grupa pregătitoare-13 copii). Copiii sunt alimentați de 3 ori pe zi.

 Foto: IP grădinița Bălănești

În instituție activează 6 cadre didactice, 3 cadre didactice auxiliare, 7 cadre nondidactice. Cadrele didactice care dirijează colectivul de copii au pregătire  în domeniul educației preșcolare cu o exsperiență de la 15 la 40 ani.Limba de predare – română.Tot personalul este angajat în conformitate cu legislația locală și națională.

In ce privește accesibilitatea pentru persoanele cu cărucior, scările clădirii sunt parțial adaptate in acest sens, iar ușile nu sunt prevăzute cu un sistem adecvat.

Instituţia dispune de o curte spaţioasă cu echipament şi instalaţii pentru joc şi mult spaţiu verde.

Directorul grădiniței, împreună cu Consiliul de administraţie  iniţiază şi  aplică măsuri privind organizarea şi desfăşurarea activităţii didactice şi nedidactice în grădiniţă.

Relaţiile interpersonale sunt  bazate pe comunicare, colaborare, în care domină valori precum: egalitatea, munca în echipă, libertatea de exprimare, receptivitatea,  creativitatea, dorinţa de afirmare.

Instituția este amplasată la marginea  satului, iar spre instituție duce un drum bun asfaltat, dar nu este organizată transportarea copiilor. Imobilul este în stare satisfăcătoare și  nu necesită reparație  capitală. Este o clădire cu un singur nivel. Este conectat la sistemul de aprovizionare cu apă centralizat  rece .Sistemul de încălzire este autonom, pe bază de lemne şi cărbune și este asigurat în toate spațiile instituției. Grupul sanitar este în interiorul clădirii asigurat cu apă rece. Rețeaua de canalizare este centralizată.