×

Primăria

Clădirea primăriei este amplasată în centrul satului, iar spre instituție duce un drum bun asfaltat. Imobilul este în stare satisfăcătoare, dar necesită reparație.

Este o clădire cu un singur nivel, si doar pe lângă unele scări este asigurată o pantă de acces pentru persoanele în cărucior. De asemenea, ușile nu sunt adaptate pentru persoanele in cărucior. Edificiul nu este conectat la sistemul de aprovizionare cu apă centralizat. Sistemul de încălzire este cu sobe.

Transparența decizională. În conformitate cu Regulamentul de funcționare a Consiliului local dreptul de inițiere a procesului de decizie aparține consilierilor şi primarului satului. Proiectul de decizie inițiat este prezentat secretarului Consiliului, care organizează pregătirea proiectului de decizie, solicită avizele comisiilor consultative. În elaborarea unui proiect de decizie, în mediu sunt implicate 1 – 2 persoane, iar durata de pregătire a proiectului este de aproximativ între 2 – 20 zile. În cadrul ședințelor sunt examinate chestiunile conform ordinii de zi aprobate la începutul ședinței respective. Unul din mijloacele de implicare a populației în gestionarea treburilor publice sunt consultările proiectelor de decizii cu cetățenii, cu societatea civilă şi cu reprezentanții sectorului privat. Dintre modalitățile de asigurare a transparenței procesului decizional este utilizat panoul informativ și conlucrarea consilierilor cu localnicii, plasarea postărilor pe rețelele de socializare Facebook și pagina web, publicarea actelor administrative în Registrul actelor locale.

Principalii agenți economici din localitate

Nr. crt Denumirea agentului economic Domeniul de activitate
1. ÎI “Bodrug Diana” Magazin Alimentar
2. SRL“MAPRO LUX” Magazin Alimentar
3. S.C.” Artin Gri” S.R.L Magazin de construcţii
4. “LIDIA GHILEŢCHI”SRL Magazin Alimentar
5. ÎI “Chercheja Alexandru” Magazin Alimentar
6.  “Arsene Igor” Î.I Magazin Alimentar

Majoritatea activităţilor economice sunt realizate în sectorul privat. În perioada de referinţă, creşterea numărului de agenţi economici nou creați şi a investiţiilor a fost nesemnificativă.

Consiliul local, după sexe, vârste şi vechime.

Sexe/grupe de vârste Număr persoane Categorii social – vulnerabile Cu studii
superioare
Realeşi
TOTAL 11 5 4
Bărbați 8
Femei 3
Grupe de vârstă
sub 35 ani 5
35-50 ani 2
Peste 50 ani 4

 

Consiliul local Bălănești este format din 11 consilieri, dintre care  3 (27%) sunt femei și 8 bărbați (73%). Din numărul total de consilieri 4 (36 %) sunt realeși. Majoritatea consilierilor (45%) sunt cu studii superioare. Consilieri locali din categorii social-vulnerabile nu sunt înregistrați. Ponderea consilierilor cu virsta până la 35 de ani este de 45%, cu vîrsta 35-50 ani este 18%, cei iar cei cu virsta peste 50 de ani este de 36%.